Sample data
X

Azerbaijan Post Codes

Regions

Abşeron
Aran
Dağlıq Şirvan
Gəncə-Qazax
Kəlbəcər-Laçın
Lənkəran
Naxçıvan
Quba-Xaçmaz
Şəki-Zaqatala
Yuxarı Qarabağ
English
Absheron
Aran
Daghlig Shirvan
Ganja-Gazakh
Guba-Khachmaz
Kalbajar-Lachin
Lankaran
Nakhchivan
Shaki-Zaqatala
Yukhari Garabakh

Search by Map

Interactive map of zip codes in Azerbaijan. Just click on the location you desire for a postal code/address for your mails destination.